Eiendom

Så enkelt er det å sjekke skatt på bolig i selvangivelsen!

Så enkelt er det å sjekke skatt på bolig i selvangivelsen!

3.5 millioner nordmenn har nå fått tilgang til sin selvangivelse for 2016. Her har du som skattebetaler ansvar for å sjekke at tallene som skattemyndighetene har regnet frem, stemmer med dine egne. Fristen for å levere er 30. april, og det gir deg tre uker å korrigere eventuelle feil. Her får du en rask oversikt over hva du bør sjekke angåene boligen din!

Formuesverdien

Din primærbolig verdsettes formuemessig til 25% av markedsverdien. Dette er også basis for eiendomskatt i de kommunene som har innført dette. Myndighetene setter verdien sjablongmessig ut i fra området du bor i. Sjekk at de ikke har operert med for høye tall. Du kan klage hvis de har satt formuesverdien til over 30% av antatt markedspris. Formueskatten er på 0.85% på all formue over 1.480.000 kroner.

Eiendomskatt i Oslo

Verdien fastsettes til 80% av hva markedsverdien oppgitt sjablongmessig hos sentrale skattemyndigheter. Den samme de bruker til å beregne formuesverdi og formueskatt. Oslo gir dermed 20% rabatt på denne verdien, og opererer med et bunnfradrag på 4 millioner kroner. Restverdien skal det betales 0.03% skatt for.

Eksempel: Du eier en bolig som verdsettes til 8 millioner kroner hos skattemyndighetene. Den blir «verdt» (8 millioner – 20%)  6.4 millioner kroner i ligningen til Oslo Kommune. Trekker man fra 4 millioner kroner i bunnfradrag, sitter du igjen med en skattbar restverdi på 2.4 millioner kroner. Skatten for 2016 er 0.03%,og utgjør 7.200 kroner på din bolig.

Omsatt eiendom i løpet av året?

Husk å sjekk at det er riktig bolig som står oppført i selvangivelsen. Det er boligene og hyttene du eier per 31. desember 2016 som skal stå i selvangivelsen.

Har du solgt bolig med gevinst, er den skattefri hvis du har bodd der i 12 måneder, og da teller de inn og utflyttingsdato. Selger du raskere en det, må du betale gevinstskatt på 25%, men kan også nyttigjøre deg fradrag på meglerhonorar og lignende.

Utleie

Har du leid ut bolig eller hytte i løpet av året, må du huske å oppgi dette, spesielt da vi lever i en digital tidsalder. Mange formidlere, som AirBnB er nå pliktig til å oppgi leieforholdet til skattemyndighetene. Leier du ut primærboligen din i korte perioder, kan du gjøre det for under 20.000 kroner skattefritt. For hytter er denne grensen 10.000 og skattes for 85% av inntektene over dette. Dvs. beregn skatt (25%) av 8.500 kroner på de neste 10.000 kronene.

Husk fradragene vedlikehold, forsikring, husleie til borettslaget, annonsering, kommunale avgifter og inspeksjonsreiser.

Rentefradraget

Alle lånerenter til finansforetag blir automatisk ført opp i selvangivelsen. Husk å sjekke at disse stemmer overens med dine egne faktiske utbetalinger. Du har også krav på renter betalt til familiemedlemmer, hvis du for eksempel har lånt penger av familiemedlemmer.

fasade1

 

 

More in Eiendom