Eiendom

Slik selger vi boligen din!

Slik selger vi boligen din!

playlist-2

Det er mye å sette seg inn i når boligen skal selges, og meglerens rolle er for mange overraskende stor. En god eiendomsmegler sparer deg for mye tid, og gir deg samtidig tryggheten det innebærer å overlate boligsalget til en profesjonell part. Vi gir deg oversikt over salgsprosessen – og arbeidsfordelingen mellom deg og din eiendomsmegler!

1 Befaring:

Dette er startskuddet i prosessen, og kanskje ditt aller første møte med eiendomsmegleren. Her treffes dere i boligen som skal selges og sammen går dere igjennom utfordringer, muligheter og målgruppe for objektet.

Megler: Gir tips og råd for hvordan du kan øke verdien på boligen og estimerer en salgsverdi. Megler anbefaler deg en strategi for salget, og sammen legger dere en plan for hvordan salget skal gjennomføres både tidsmessig og kostnadsmessig.

Deg: Besørger å ha all nødvendig dokumentasjon tilgjengelig. Dette kan være tidligere salgsoppgave, en nyere takst dersom dette foreligger, permen fra da du kjøpte boligen eller liknende.

2 Klargjøring:

Du har nå valgt en megler på bakgrunn av utførte befaringer, og boligen skal gjøres klar til visning. Gode forberedelser er viktig, og av og til avgjørende for det beste resultatet. Bruk tid på denne delen på prosessen.

Megler: Innhenter alle påkrevede og lovpålagte opplysninger, besørger at takstmann og fotograf blir kontaktet. Megler bistår deg med tips og råd til hvordan du kan bidra til den beste presentasjonen av din bolig.

Deg: Innsatsen du legger i dette vil garantert lønne seg! Rydd unna alt av personlige gjenstander, få frem det beste ved din bolig, søk inspirasjon og bruk tiden godt. Kanskje er det en dør som trenger et malingsstrøk, et håndtak som bør byttes eller vinduer som trenger en vask?

3 Markedsføring:

Foto og takst er nå unnagjort, og du kan puste lettet ut – i alle fall for en liten stund. Markedsmateriell blir produsert og du kan glede deg til å motta salgsoppgaven din til gjennomlesing. Boligen blir markedsført bredt, og du kan selv bidra ved å dele Facebookannonse etc. i sosiale medier.

Megler: Alt av markedsmateriell og ønskede annonseplasser blir bestilt av megler, og du vil holdes løpende oppdatert på prosessen frem til visning.

Deg: Les nøye igjennom takst og salgsoppgave før du gir din endelige godkjenning, du er selv ansvarlig for at korrekt informasjon blir kommunisert til potensielle kjøpere.

4 Visning:

Den store dagen er endelig kommet, og siste finish gjøres før du kan ta en velfortjent time-out. Denne dagen er det megler som har kontrollen, og du skal med god samvittighet gjøre noe helt annet enn å tenke på boligsalget.

Megler: Forbereder deg på dagen, gjennomfører visningen med fullt fokus på oppmøtte interessenter og besvarer alle spørsmål som måtte dukke opp. Interessentene blir ført opp på liste, og denne danner utgangspunkt for hvem megler tar kontakt med i forbindelse med budrunden.

Deg: Ønsker megler lykke til og krysser selv fingrene for et godt oppmøte!

5 Budrunde:

Dette er kanskje den aller mest nervepirrende dagen i hele salgsprosessen. Er det mange som er interessert i min bolig? Vil det komme inn bud? Å møte denne dagen med realistiske forventninger er det beste du kan gjøre for deg selv!

Megler: Denne dagen er like viktig for megler som den er for deg. Interessentene blir kontaktet, og du blir løpende oppdatert med status, bud, størrelse og eventuelle forbehold som må avklares før akseptfristen. Din megler vil bestrebe seg på både informasjon og veiledning til alle involverte parter gjennom hele budrunden.

Deg: Vær tilgjengelig og senk skuldrene – din megler har kontroll!

6 Kontraktsmøte

En kjøper har fått aksept på sitt bud, og dere skal nå treffes for å gjøre de skriftlige formalia i forbindelse med boligsalget. Dette er sannsynligvis første gang dere treffer hverandre, og for mange er dette en spesiell og hyggelig dag – både fordi salget viser seg endelig, og fordi du skal treffe eieren av din nye bolig.

Megler: Partene blir kontaktet i forkant av kontraktsmøte for å avtale tid, samt avklare eventuelle spørsmål noen av dere måtte ha. Akseptbrev og utkast til kjøpekontrakt blir sendt ut av megler i forkant, og annen nødvendig informasjon besørge av megler.

Deg: Les igjennom de oversendte dokumentene i forkant, noter deg eventuelle spørsmål og ta med legitimasjon til signeringsmøtet.

7 Overtagelse

Mange er nervøse for denne dagen, både fordi boligen skal overleveres den nye kjøperen – og at et siste farvel kan bli mere krevende enn forventet. Stort sett går dette veldig fint, og begge er i samme båt: du er glad for et godt salg, og kjøper på sin side er like glad for å ha kapret drømmeboligen.

Megler: I forkant blir dere begge kontaktet for å bedre kunne stille forberedt til denne dagen. Megler hjelper til med ubesvarte spørsmål, informerer om at pengene er overført til klientkonto og gir dermed klarsignal for at dere kan sette i gang med overleveringen.

Deg: Stiller med en ryddet og rengjort bolig klar for kjøper til rett dato og tidspunkt. Sammen fyller dere ut skjema for overføring av strøm, samt overtagelsesprotokoll og til sist overleveres nøkler til kjøper.

8 Oppgjør av eiendommen

Vi er kommet til siste ledd i salgsprosessen, og du kan nå glede deg over et vellykket salg!

Megler: Oppgjørsavdelingen til megler står for både tinglysning og oppgjør av eiendommen din.

Deg: Oppgjøret blir foretatt i henhold til ditt innsendte oppgjørsskjema, det er derfor viktig at du besørger dette innlevert. Videre er det bare å glede seg til «oppgjørets time»!

partners-2v2

More in Eiendom