Eiendom

Fordelen med ny verdivurdering av din bolig!

Fordelen med ny verdivurdering av din bolig!

untitled-design-kopi

Verdivurdering av din bolig er gratis, og det medfølger ingen salgsforpliktelse. Døren til megleren er alltid åpen for råd og salgshjelp når du selv bestemmer deg for å selge. Du trenger heller ikke å rydde eller vaske før megler kommer. Dette er ingen visning, men kun en gjennomgang sammen med en profesjonell aktør for å finne oppdatert verdi av din bolig.

Dag Erik Oksvold i Olden & Partners Trondheim forteller her hvorfor mange velger å ta en ny verdivurdering og hva den korte prosessen innebærer!

Hvorfor bør du ta en ny verdivurdering?

– Når man skal ut å kjøpe ny bolig ønsker banken å vite hva du har av verdier. For de fleste er boligen det mest verdifulle de har. Banken vil derfor ha et estimat på hvor mye boligen er verdt for å utstede finansieringsbevis til kjøp av ny bolig. I dagens marked stiger boligprisene generelt sett over hele landet med små unntak. Siden de fleste har sikkerhet i den boligen de eier, kan det være lurt å få en oppdatert verdivurdering med tanke på å refinansiere lån i banken. Dette kan gi bedre rentevilkår eller gi mulighet for lån til for eksempel oppussing.

– De som eier bolig er jo generelt opptatt av boligpriser, så hvorfor ikke få en uforpliktende verdivurdering av ren nyskjerrighet? Dette kan igjen føre til nyoppdagede muligheter rent økonomisk!

Hvordan foregår en verdivurdering?

–   En verdivurdering foregår ved at man får besøk av en megler som gjør en grundig gjennomgang av boligen med tanke på standard. Her tar man høyde for hva som er blitt gjort av oppgraderinger i senere tid og sammenligner med andre tilsvarende objekter i nærområdet. Eiendomsmeglere har gode verktøy og tilgang  til omsetninger som er gjort i det aktuelle området langt tilbake i tid. Etter en totalvurdering har megleren derfor meget gode forutsetninger for å sette en pris som skal gjenspeile markedspris.

klikk-herfor-a-bestilleverdivurdering

Hva hvis du ikke er enig i prisen?

– Det er viktig å understreke at megleren ikke har et fasitsvar på hva en bolig er verdt! Hvis du er uenig i prisen, kan det være greit å ta inn andre meglere for å få flere synspunkter. Ofte vil disse variere noe, da anbefaler vi at man ser på gjennomsnittet av alle vurderingene. Meglere skal også i en verdivurdering skrive noen ord om boligens størrelse, antall rom og oppgraderinger som er gjort. Sjekk at alt stemmer overens med din egen oversikt, slik at ingenting blir utelatt.

– Det er også viktig at megleren gjør en grundig jobb med prissettingen, du kan be megleren ta en ekstra sjekk hvis du er uenig i verdivurderingen. Pass på å gi megleren så mye info som mulig slik at han eller hun har et solid grunnlag for sin vurdering.

skjermbilde-2016-10-07-kl-11-59-56

More in Eiendom