Meglere

Markedsprat med Vidar Tangstad

Markedsprat med Vidar Tangstad

Annenhver måned kan du lese den etablerte eiendomsmegleren Vidar Tangstad i Schala & Partners eiendomsmeglere sin rapport om eiendomsmarkedet i Oslo – «fra innsiden». I denne omgang oppsummerer han boligåret 2015 og kommer med sine tanker om 2016.

Vårt firma har formidlet boliger gjennom 10 år, og i 2015 vi startet opp under det nye navnet «Schala & Partners». Jeg ønsker å bruke litt tid på et tilbakeblikk på vårt første år med ny meglerprofil. I løpet av året 2015 bistod vi med salg av rundt 500 eiendommer,  og disse har vært fordelt på følgende boligtyper:

–          Eneboliger

–          Selveierleiligheter/eierseksjoner

–          Rekkehus

–          Borettslagsleiligheter/andelsleiligheter

–          Aksjeleiligheter

–          Næringseiendommer

Innenfor overnevnte har vi også bistått med:

–          Ordinære salg

–          Salg ved arv/skifte

–          Salg av dødsbo via advokat

–          Salg av aksjeselskaper

–          Oppgjørsoppdrag (kjøper og selger har inngått avtale om overdragelse av bolig, og vi bistår med kontraksbehandlig og andre nødvendige dokumenter).

Svært mange av våre gamle kunder har hjulpet oss med å øke oppdragsmengden ved å anbefale oss varmt til familie, venner, bekjente og kollegaer.

«Dette setter vi utrolig stor pris på – Tusen takk!»

2015 var preget av svært mange prisrekorder som mange av våre selgere har takket oss varmt for, alle salg krever særskilte forberedelser og vi forsøker alltid å gjøre salget «riktig» for den enkelte boligselger. Et hvert salg må tilpasses den enkelte boligtypen, men vel så viktig må den også tilpasses salgssituasjonen –  og dette legger ofte føringer for hvordan hvert enkelt boligsalg løses. Salgspris er svært viktig for våre kunder, men på en god andreplass kommer profesjonsutøvelsen og vissheten om at salget foregår etter de korrekte premissene som ligger til grunn for det enkelte salgsoppdrag.

Oljeprissjokket som rammet oss ved høsten i fjor, og som også genererte endring i markedet ved forsommeren i 2015, preger nå også det norske boligmarkedet på landsbasis. Normalt vil en rentenedgang på 1 prosent øke boligprisene med nærmere 10 prosent over tid. Det er her store geografiske forskjeller, og det er viktig å ta med deg at Oslo by isolert fortsatt er drevet at tilflytning.

Vi startet året 2015 med ett kontor på Carl Berner, innen kort tid var vi fordelt på to kontorer da vi utvidet med ett nytt lokale på Grünerløkka, samt egen oppgjørsavdeling. Fra 1. januar 2016 åpnet vi et nytt lokale på Sagene/Torshov der vi har fått med oss 3 særdeles dyktige meglere som tidligere har jobbet mange år hos en konkurende meglerkjede.

«Totalt teller vi nå 23 fabelaktige ansatte og vi ser alle frem til å bistå med ditt boligsalg i 2016.»

Noen vil kanskje etterlyse spådommer for boligåret 2016? Det er masse morsom lesing i avis og på nett der den ene eksperten etter den andre kommer med uttalelser på dette området, men der de om 12 måneder kanksje må innrømme at de tok feil, ofte med vel så morsomme begrunnelser. Vi tror på en god start i boligmarkedet de første månedene, begrunnet i en jevn og god oppdragsportefølje akkurat nå.

«Personlig tror jeg 2016 blir et spennende bolig-år!»

Vi ser foreløpig at det i Oslo og omegn er et forholdsvis lavt utbud og dette vil være med på å holde gode salgspriser i tiden fremover. Veldig ofte etterfølges en slik periode av at flere får øynene opp for det gode boligmarkedet og ønsker å selge egen bolig. Da vi får et større utbud og prisene blir jevnere, stabile og i enkelte tilfeller svakt nedadgående. Denne perioden tror jeg kommer senest til høsten 2016 og vil kanskje vare ut året. Det kommer et enormt antall faktorer i tillegg som spiller inn her, men jeg tar forutsetning om at dette bildet ikke endrer seg vesentlig gjennom året. Ved for eksempel stor arbeidsledighet vil dette kunne virke inn på markedet, selv med lavt utbud kan boligprisene bli lavere. Uansett er jeg positiv til boligåret 2016.

Skjermbilde 2016-01-12 kl. 15.17.32

Ønsker du verdivurdering eller tilbud på salg av bolig? Du kan enkelt avtale dette her!

Vil du lese mer relatert boligstoff? Gjør som snart 3000 andre personer har gjort og «Lik» Schala & Partners  på Facebook!

More in Meglere