Finans

Proppfull av entusiasme for markedsføring av eiendom!

Proppfull av entusiasme for markedsføring av eiendom!

Nina er daglig leder i Inviso Media og har både innsikt i, og erfaring fra eiendomsmeglerbransjen. Hun ble stilt henne noen spørsmål i forbindelse med nettopp dette og hvorfor digital markedsføring er en viktig del av boligsalget!

Hvordan er boligmarkedet i dag og hva må til for å trosse nedgangstider?

– Boligmarkedet er i dag preget av store regionale forskjeller, noe som gjør at markedsføringen må tilpasses det spesifikke markedet boligen befinner seg i. En 2 roms på Sørenga vs en enebolig utenfor Trondheim har helt ulike behov, og i «trege» tider er det helt avgjørende at boligen blir presentert i samsvar med dette. Å skille seg ut, fange oppmerksomheten og trigge interesse er nøkkelen til suksessfull markedsføring.

Hvorfor er digital markedsføring en viktig del for salg av boliger?

– Papirets glanstid er forbi. Det er like greit å slutte seg til det før som siden. Den aller største fordelen er hvordan digital markedsføring fungerer oppsøkende på potensielle kjøpere. Dette er en unik vending – og noe jeg tror vi kommer til å se mere av fremover innen flere segmenter.

Hvorfor er det så viktig for meglere å være klar over hvilket viktig verktøy digital markedsføring er for dem?

– Her mener jeg at eiendomsbransjen fortsatt har en lang vei å gå. Vi er helt i startgropen hva gjelder digitale muligheter, og de meglerne som setter seg inn i dette – og bruker den kunnskapen til sin fordel har et stort fortrinn. Vi i Inviso media har stort fokus på opplæring av våre kunder. Det er helt essensielt at produktene kommer til sin fulle rett ved utvikling av kompetanse hos hver enkelt megler.

Hvordan ser 2018 ut for Inviso Media?

– ÅH! Jeg er proppfull av entusiasme for 2018! Vi har flere konsepter i pipen som jeg gleder meg stort til å introdusere for eksisterende og nye kunder. Vi har vekst i fokus og innen året er omme er jeg sikker på at vi har satt dype spor etter oss. Vi har stor kjærlighet for eiendom – og får lov til å jobbe med vår største lidenskap hver eneste dag!

Kontakt Nina Kormilitzine på nina@invisomedia.no

More in Finans