Eiendom

Storo får boliger med unik miljøprofil!

Storo får boliger med unik miljøprofil!

Nyegaardskvartalet på Storo er mer enn en boligutbygging. Veidekke har gjort miljøsertifisering til et hovedmoment i prosjektet, som blir et av landets største i sitt slag. Her er BREEAM et nøkkelbegrep, men hva betyr det og hvorfor bør du være opptatt av miljøsertifisering?

BREEAM – lær deg gjerne forkortelsen først som sist – er både en metode og et verktøy for bærekraftige byggeløsninger. Hensikten er å få prosjektet tettest mulig på morgendagens metoder for bransjen. Dette setter en ny standard for miljøvennlige boliger. Det passer bra for boligkjøpere som er ute etter familieboliger, da denne gruppen ofte har helt andre krav til etiske og miljøvennlige hensyn enn tidligere.

Systemet har blitt adaptert av noen av verdens største konsern og foretak, og det er blant annet takket være brukernes erfaringer og tilbakemeldinger at systemet stadig foredles og styrkes. BREEAM er en internasjonal merkevare som har eksistert siden 1990. Det kan vi nå nyte godt av også i Norge, fordi det øker kvaliteten på boligene betraktelig. Hvis du skal kjøpe en større bolig for familien, med rom til å vokse, hvorfor ikke kjøpe noe som er moderne nok til å holde seg relevant de neste 10-20 år?

Norsk versjon løfter byggkvalitet

Den nasjonale tilpasningen av systemet kalles BREEAM-NOR. Bruken skal sikre at miljøkvaliteter er tilstede i byggeprosjekter fra idé til planlegging og helt frem til ferdigstilling.

Så langt har denne nye standarden primært vært brukt for næringsbygg. Nå skal også boligkunder få nyte godt av metodebruken. Avanserte bærekraftløsninger som er utviklet gjennom mange år og anvendt på noen av våre største næringsbygg, skal nå fases inn i det som er blant livets viktigste arenaer for enkeltmennesket; boligen.

20170828_cam02_exterior_justert_2

Samlede hensyn – optimalt bomiljø

I Veidekkes boligprosjekt Nyegaardskvartalet har BREEAM-metodene en spesielt fremtredende plass. I ferdigstilt stand vil prosjektet være et resultat av en offensiv bærekrafttenkning for boliger i Norge.

Det handler om miljø og bærekraft i vid forstand, og ikke uttelukkende om øko-vennlige materialvalg og kildesortering. Alt fra byggekomponenter til lokal flora og fauna, byggets lysforhold og oppvarming er et resultat av hvordan disse nye verktøyene brukes til å definere prosjektet.

Merverdi i form av kvalitet

Fordi BREEAM-standarden ser frem i tid og er rigget for kommende løsninger og krav, kan den skape merverdier som andre byggeprosjekter går glipp av. For sluttkunden – enten det er boligeier eller næringsvirksomhet – vil opplevelsen rett og slett være en spesielt god brukeropplevelse. Mindre synlig i det daglige, men ikke mindre viktig, vil den økte markedsverdien og det rent byggteknologiske forspranget være.

Til glede for boligeierne

Når BREEAM nå introduseres for boligmarkedet er interessen blant utbyggere av store prosjekter stadig økende. Miljøbevissthet og smartere byggeøkonomi er i ferd med å bli kritiske suksessfaktorer for bransjen, og mange vil være en del av de attraktive bærekraftløsningene.

At nye miljøsertifiseringer og standarder også kan gi et rent markedsforsprang gjennom sine fremoverskuende løsninger er en bonus for utbyggeren. Sammen med verdiene disse løsningene gir boligkunden vil BREEAM stå som et ubestridt kvalitetsmerke for utbyggere langt inn i fremtiden.

exterior_cam07_justert

 

More in Eiendom