Eiendom

Tar markedsandeler i Drammen!

Tar markedsandeler i Drammen!

Nordvik & Partners Drammen har hatt en solid start på det nye året. Etter første kvartal i år har de en markedsandel på 8.6%, hvilket tilsvarer en økning på hele 3.5% fra i fjor. I følge eiendomsmegler og partner Anders Ødenes er det målrettet hardt arbeid som ligger bak det gode resultatet.

I følge SSB steg boligprisene på landsbasis 1.9% i første kvartal. Det betyr at oppgangen fra 2016 strekker seg inn i 2017, selv om vi ser et noe roligere tempo.

Boligprisene i Drammen steg med 0.6% i mars måned, og er opp hele 14.6% fra ett år tilbake. Gjennomsnittlig kvadratmeterpris er nå 38 900 kroner og det tar cirka 12 dager å selge en bolig fra den blir lagt ut i markedet.

Et viktig nøkkeltall er dog antall solgte boliger, som er opp hele 16.2% i år målt mot 2016, Det betyr at det flere har bestemt seg for å selge, noe som gjør at markedet blir mer balansert.

Har det løsnet hos boligselgerne nå, kan det karakteriseres som et «vårslipp»? 

– Vårslippet ble også varslet i fjor, men det kom aldri. Det har dessverre latt vente på seg i år også. Vi har kanskje sett en liten økning etter påske men noe vårslipp må vi se langt etter. Generelt ligger vi på ca 30 enheter i uka og dette har holdt seg stabilt gjennom hele 2017.

Blir kjøperne skremt bort eller fører en økt mengde utlyste boliger til at flere kjøpere kommer på banene fordi det er mer å velge i?

– Generelt kan vi si at det er bra med flere enheter ute i markedet. Det gir kjøperen flere valgmuligheter og større sammenligningsgrunnlag. Vi ser ofte at kjøpere blir litt tilbakeholdne med å ta avgjørelser hvis det er lite å velge mellom i markedet. Mange er nok redd for å forplikte seg i frykt for at  «drømmehuset skal komme ut neste uke.»

– Jeg tenker at gode beslutninger blir tatt på grunnlag av god og tilstrekkelig informasjon om markedet og det betyr igjen at jo flere valg kjøper har jo bedre rustet er han til å ta gode valg

Tror du vi kommer til å oppleve et fall i 2017?

– I Drammensregionen har jeg fortsatt tro på god vekst i 2017. Dette baserer seg i stor grad på forholdet mellom tilbud og etterspørsel. Det bygges dessverre altfor lite boliger og det bygges nok også litt feil med tanke på hvor skoen trykker.

– Vi har en ekstrem etterspørsel etter sentrumsnære villaer og ett meget beskjedent tilbud, mens det i all hovedsak bygges leiligheter. Grunnen til dette, er nok altfor høye tomtekostnader og en plan og en rigid bygningslov. Jeg tror ikke vi kommer til å se nevneverdig utflating før politikerne tør å gjøre noe drastisk for å øke tilgangen på  tomter ved å eksempelvis flytte markagrensa.

More in Eiendom