Eiendom

Her er alt du trenger å vite om skatt på bolig!

Her er alt du trenger å vite om skatt på bolig!

3.5 millioner nordmenn har nå fått tilgang til sin selvangivelse for 2016. Her har du som skattebetaler ansvar for å sjekke at tallene som skattemyndighetene har regnet frem, stemmer med dine egne. Fristen for å levere er 30. april, og det gir deg tre uker å korrigere eventuelle feil. Her får du en rask oversikt over hva du bør sjekke angåene boligen din!

Formuesverdien

Din primærbolig verdsettes formuemessig til 25% av markedsverdien. Dette er også basis for eiendomskatt i de kommunene som har innført dette. Myndighetene setter verdien sjablongmessig ut i fra området du bor i. Sjekk at de ikke har operert med for høye tall. Du kan klage hvis de har satt formuesverdien til over 30% av antatt markedspris. Formueskatten er på 0.85% på all formue over 1.480.000 kroner.

Eiendomskatt i Oslo

Verdien fastsettes til 80% av hva markedsverdien oppgitt sjablongmessig hos sentrale skattemyndigheter. Den samme de bruker til å beregne formuesverdi og formueskatt. Oslo gir dermed 20% rabatt på denne verdien, og opererer med et bunnfradrag på 4 millioner kroner. Restverdien skal det betales 0.03% skatt for.

Eksempel: Du eier en bolig som verdsettes til 8 millioner kroner hos skattemyndighetene. Den blir «verdt» (8 millioner – 20%)  6.4 millioner kroner i ligningen til Oslo Kommune. Trekker man fra 4 millioner kroner i bunnfradrag, sitter du igjen med en skattbar restverdi på 2.4 millioner kroner. Skatten for 2016 er 0.03%,og utgjør 7.200 kroner på din bolig.

Omsatt eiendom i løpet av året?

Husk å sjekk at det er riktig bolig som står oppført i selvangivelsen. Det er boligene og hyttene du eier per 31. desember 2016 som skal stå i selvangivelsen.

Har du solgt bolig med gevinst, er den skattefri hvis du har bodd der i 12 måneder, og da teller de inn og utflyttingsdato. Selger du raskere en det, må du betale gevinstskatt på 25%, men kan også nyttigjøre deg fradrag på meglerhonorar og lignende.

Utleie

Har du leid ut bolig eller hytte i løpet av året, må du huske å oppgi dette, spesielt da vi lever i en digital tidsalder. Mange formidlere, som AirBnB er nå pliktig til å oppgi leieforholdet til skattemyndighetene. Leier du ut primærboligen din i korte perioder, kan du gjøre det for under 20.000 kroner skattefritt. For hytter er denne grensen 10.000 og skattes for 85% av inntektene over dette. Dvs. beregn skatt (25%) av 8.500 kroner på de neste 10.000 kronene.

Husk fradragene vedlikehold, forsikring, husleie til borettslaget, annonsering, kommunale avgifter og inspeksjonsreiser.

Rentefradraget

Alle lånerenter til finansforetag blir automatisk ført opp i selvangivelsen. Husk å sjekke at disse stemmer overens med dine egne faktiske utbetalinger. Du har også krav på renter betalt til familiemedlemmer, hvis du for eksempel har lånt penger av familiemedlemmer.

Skjermbilde 2017-04-19 kl. 10.47.46

More in Eiendom