Finans

Nytt brannsikringssystem på vei inn i landbruket!

Nytt brannsikringssystem på vei inn i landbruket!

Untitled design-8

Daglig Leder Glenn Krohn i brannsikringselskapet TecSafe presenterte sitt banebrytende produkt for Landbrukets Brannvernkomite den 1. mars 2017. Active Fire Barrier er et brannsikringsystem som kutter strømmen til sikringskapet ved røyk/gasslukt og kan forhindre en stor andel av brannene i landbruket. 

Opp til 70% av brannene i landbruket er elektrisk relatert, og Active Fire Barrier forebygger ved å kutte strømmen ved for eksempel gassdeteksjon i sikringskapet og hovedinntaket på et tidlig stadie, lenge før brannen oppstår. Allerede ved sytti grader varme frigir kabler og el-utstyr klorider som våre detektorer registrerer. Systemet sender også melding til brannvesen og bonden når det er fare på ferde.

– Har du en bondegård, har du per definisjon mye dyrt utstyr og buskap du ønsker å ta vare på. Vårt produkt forebygger og forhindrer spredning av brann, noe som både bonden og forsikringselskapet åpenbart er opptatt av.

Landbrukets Brannvernkomite består av representanter fra landbruket, fellesorganisasjonene, forsikringselskapene og bondelagene. De møtes to ganger i året for å diskutere brannsikkerhet, og har en visjon om å hindre tap av liv og materielle verdier i landbruksbranner.

– 70% av branner i landbruket er elektrisk relatert, og ettersom vi har en løsning for dette, var det naturlig at vi ble invitert til å bidra. Vi har jobbet hardt det siste året med å treffe alle de store aktørene innen brann og elektroinnstallasjon i Norge, og blant de mest spennende er landbruket. Det er selve ryggraden i Norge, og sitter på store verdier i form av driftsbygninger, maskiner og dyr.

ICAS, som er et norsk firma med 30 års erfaring med branndeteksjon, produserer systemet til TecSafe. Active Fire Barrier har solgt 37.000 eksemplarer til næringsbygg og private, og sålangt har det ikke kommet en eneste reklamasjon.

– Vi har avtaler med store elektroinstallatører, og gjennom eksempelvis Fixel selger vi 3-4 systemer om dagen. Produktet er lett å forstå, og en billig forsikring mot brann. Patentet vårt er sikret i 19 land, og vi ønsker å sette dagsorden når det gjelder brannsikring på et internasjonalt nivå.

Dagli Leder Glenn Krohn, kan kontaktes på gk@tecsafe.no eller 47611161

More in Finans