Eiendom

Kunsten å velge riktig eiendomsmegler!

Kunsten å velge riktig eiendomsmegler!

PrivatMegleren Horisont solgte en lekker leilighet på Sogn, for en selger som flyttet på tvers av byen til Nordstrand. Her kan dere lese hvorfor den fornøyde selgeren valgte PrivatMegleren Horisont til å representere sitt boligsalg. Ett godt tips er å avklare hovedkriteriet i forkant.

Den kunnskapen din lokale megler har om sitt kjerneområde er avgjørende for deg som boligselger. Ikke bare har megleren inngående kunnskap om priser og etterspørsel i området, han eller hun vet også hvem som er interessert i akkurat din bolig gjennom tidligere visningslister!

Hvordan kom dere i kontakt med Espen Tønsaker Aas i PrivatMegleren Horisont?

– Vi fikk rett og slett et tips fra en kompis, som også er eiendomsmegler. Til tross for den varme anbefalingen ønsket vi å gjøre en grundig jobb, og inviterte derfor to andre eiendomsmeglere inn på samtale. Valget falt til slutt på Espen, og det er vi komfortable med.

Daglig leder Espen Tønsaker Aas har 17 års erfaring som Eiendomsmegler og har opparbeidet seg en unik faglig kompetanse. Med bred erfaring fra ulike typer prosjekter og et stort kontaktnett har han interessenter i mange segmenter. Espen er opptatt av at alle parter skal føle seg trygge i en bolighandel.

Hva gjorde utslaget for at dere valgte PrivatMegleren Horisont?
 – Vi fikk et veldig godt førsteinntrykk, han var hyggelig og ryddig. Det som overbeviste oss var det solide opplegget han hadde for salgsprosessen. Vi følte at vi var i trygge hender og at Espen hadde en god og realistisk plan for salgsprosessen.

«Jeg vil gjerne anbefale Espen videre, da vi var svært fornøyde med jobben han gjorde!»

Hva var deres hovedkriterie for valg av megler?
 – Vårt kriterie for endelig valg av megler var helt klart den som ville gi oss best mulig pris for boligen. For å kunne gi en realistisk vurdering av dette var det derfor nødvendig å kjenne markedet og lokalområdet godt, samtidig som salgsplanen måtte være troverdig. Vi måttte kunne stole på at megleren kunne rekruttere kjøpere som var villige til å sloss litt for boligen vår.

pm_logo_vertikal_stort_ikon_horisont_kobber

More in Eiendom