Finans

Nytt brannsikringssystem skal redde verdier og menneskeliv!

Nytt brannsikringssystem skal redde verdier og menneskeliv!
Den hyppigste brannårsaken i Norge er elektriske branner. Da over 40 hus i Lærdal brant ned for to år siden, ble problemstillingen aktualisert. Den gangen uttalte Anders Leonhard Blakseth i Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap (DSB) følgende til NRK.
 
– Den aller vanligste årsaken til boligbrann er feil på det elektriske anlegget eller feil bruk!
 
Per Erik Lie har sammen med Glenn Krohn og Eirik Olesen patent på et system som kutter strømtilførsel til sikrings skap ved et elektrisk branntilløp. De satser for fullt gjennom selskapet TecSafe AS, mot en etablering i 19 land.  Den første distribusjonsavtalen er allerede på plass, med en av Norges største elektrikerkjeder.
ts2
 
– Ved årets skolestart leverte jeg stolt datteren min på skolen. Skolen er en flott og ærverdig skole med 100 års historie i veggene. Etter at jeg hadde fulgt henne inn til i klasserommet i 2. etg. så jeg til min forferdelse at sikringsskapet sto i trappeløpet der alle elevene og lærerne eventuelt må evakuere ved brann, noe som ikke er uvanlig. Tanken slo meg at her kan det skje en katastrofe.
 
Eirik forteller videre at de kontaktet skolen og donerte systemer for å sikre skolen og samtidig gjøre andre oppmerksomme på at dette dessverre er tilfelle ved mange institusjoner over det ganske land.
 Systemet Active Fire Barrier sørger for å kutte strømmen ved første tilløp av gassutvikling i sikringsskapet. Både Hafslund, Sønnico AS og If Sikkerhetssenter m.fl. har verifisert at produktet holder en svært høy standard når det gjelder brannsikkerhet.
 
– Det er så enkelt at vi fjerner årsaken til branntilløpet som i dette tilfellet er strømmen. Ta for eksempel en brannvarsler, den gir deg et signal når brannen har oppstått. Vårt system hindrer selve utviklingen.
 
Per Erik Lie har erfaring som elektriker og El-kontroll/termografi, og var den som patenterte systemet. Han sitter nå på et kontor i Fred Olsens gate med en presentasjon full av eksempler på bruksområdene.
 
– Tenk deg en bondegård med dyr, eller et hotell fullt av gjester, for ikke å nevne offentlige bygninger innen helsevern og skole. Alle som trenger en ekstra sikkerhet, bør få øynene opp for hvordan en elektrisk brann utvikler seg.
 
Tidlig i september signerte de en distribusjonsavtale med Sønnico AS. Det er første ledd i hvordan de ønsker å rulle ut systemet i Norge. Daglig Leder Glenn Krohn forteller at mulighetene begrenses kun av at de er tre ansatte i dag.
 
– Vi skulle gjerne hatt flere timer i døgnet, og har derfor fokusert på ledende aktører innen elektrobransjen, strømprodusenter, hotellkjeder og forsikringsbransjen som alltid har vært opptatt av skadebegrensning da det slår rett på deres egen bunnlinje. 
ts
 
– Selv om vi er i etableringsfasen, har vi rigget oss for å vokse raskt. Vi tenker forretningsutvikling samtidig som vi gjør salgsfremstøt hver eneste dag. Det viktigste er å utdanne de som sitter nærmest sluttkunden, hvordan vårt system forhindrer den neste ulykken.
 
De tre mennene fra Nesodden har innledet et samarbeid med konsulent og teknologi selskapet Agilis AS, som hjelper bedrifter med etablering, innovasjon og produktlansering. Christian Chili Gribb fra Agilis AS er direkte involvert i TecSafe AS som rådgiver.
 
– Jeg forstod med en gang potensialet til Active Fire Barrier, ikke bare i Norge, men også i de 18 andre landene der de har patent. Det første jeg gjorde var å gi de kontorplass her, og så har vi jobbet beinhardt med forretningsstrategien. I mine øyne kan dette bli et norsk industrieventyr.

tecsafe_weblogo

More in Finans