Eiendom

Disse uttrykkene må du kunne!

Disse uttrykkene må du kunne!

Nå går vi med stormskritt inn i en av boligmarkedets mest aktive perioder. Enten om du skal kjøpe eller selge bolig, vil det dukke opp mange spørsmål. Vi gir deg listen over de viktigste begrepene du må kunne, og ikke minst – hva mener Lasse Bøen hos Olden & Partners Trondheim er ditt beste tips denne høsten?

I boligprisstatistikken utarbeidet av Eiendom Norge for juli måned ser vi fortsatt en sterk økning i prisene, særlig i Oslo og Trondheim. Tallene viser en markant nedgang i antall solgte boliger i juli sammenlignet med tidligere år. Så langt i år er det solgt 5,8 % færre boliger enn på samme tid i fjor. Med en stigende etterspørsel er boligmangelen et faktum, og enten om du skal kjøpe eller selge i nåværende marked vil det lønne seg å stille forberedt!

Lasse Bøen er klar og tydelig på at kjemien mellom eiendomsmegler og selger må stemme. Som selger må du kunne stole på at megleren vil gjøre den beste jobben for deg og din eiendom. Det er megleren du velger, og ikke foretaket. Høyt kunnskapsnivå, god lokalkunnskap og tilgjengelighet er det du bør se etter. Et hjem er noe av det mest dyrebare du eier og det skal megler respektere.

» En eiendomsmegler skal ha god kunnskap, være tilgjengelig og skape tillit for deg som boligselger!»

En selger konkurrerer med alle andre tilsvarende boliger som ligger på markedet, så det gjelder å skille seg ut fra mengden. Godt forarbeid er viktig, få frem det som skiller din bolig fra andre. Det er ofte små grep som et par malingsstrøk, listverk eller annen finpuss som kan gjøre en stor forskjell. Trekk også frem muligheter ved boligen, planløsning, solforhold eller andre forhold som er med på å gjøre din bolig spesiell.

I tillegg trekker Lasse frem hva du som kjøper kan gjøre for å stille godt forberedt. I dag selges ofte bolig raskt, så det er viktig at du har finansiering og andre ting i orden når du begynner å lete for alvor. Er du ny i boligmarkedet, sett deg inn i prosessen. Skriv deg gjerne opp som interessent på visning. På denne måten vil du bli holdt informert gjennom budrunden og du får et godt innblikk i hvordan denne foregår.  Har du spørsmål ring gjerne megler før visning, be om dokumenter fra sameiet / borettslaget og sett deg inn dette. Planlegg budrunden og vær tilgjengelig, her kan ting skje fort! Skal du både selge og kjøpe bolig, så knytt deg til en megler tidlig i prosessen og benytt deg av deres kunnskap.

«Din megler kan hjelpe deg med informasjon og tips i en eventuell budrunde – benytt deg av dette!»

Bruttoareal –  ( BTA) Utvendig mål av eiendommen for hver etasje.

Bruksareal – (BRA) Dette er bruttoareal minus arealet som ytterveggene opptar.

P- ROM – Står for «primære rom», og er de rommene som brukes til å bo. Rom som leder fra et slikt rom til et annet, som trapp og gang, regnes også med her.

«As is» –  Solgt som den er. Dette betyr at selgeren ikke er ansvarlig for mindre vesentlige feil og mangler. Kjøperen må kontrollere boligens tilstand. I følge rettspraksis er beløp som utgjør mindre enn 3% av kjøpssum, ikke vesentlig.

Boligsalgsrapport eller tilstandsrapport – Dette er rapport utført av kvalifisert takstmann. Den blir laget på bakgrunn av objektets tilstand og de opplysninger selger oppgir. Det er viktig å sette seg godt inn i denne.

Budskjema – Skjemaet som må fylles ut og være megler i hende for at du skal kunne være med i en budrunde.

Verditakst og lånetakst – Takstrapporten sier noe om markedsverdien (verditakst) av boligen. Lånetakst sier noe om hvor mye banken vil gi deg i lån for å kjøpe denne boligen. Lånetakst er som oftes 10-20% lavere enn verditaksten.

Prisantydning – Prisen som selger minimum forventer å få for boligen sin.

Verdivurdering – Utarbeides av megler, på bakgrunn av deres kunnskap og kjennskap til markedet. Denne gir et oppdatert anslag over hva boligen er verdt i dagens marked.

Borettslagsleilighet – Kjøper du en leilighet i et borettslag, blir du en andelseier. Du får borett, men det er borettslaget som eier selve eiendommen. Her bør du sette deg inn i borettslagets regnskap, protokoller og vedtekter, for å se hva du har lov og rett til å gjøre. Noen borettslag tillater foreksempel ikke utleie, eller fellesgjelden kan være høy. Dette er det viktig å ha undersøkt før man kjøper borett i eiendommen. Det er borettslaget som må godkjenne deg som ny andelseier, og i de fleste tilfeller er det forkjøpsrett for medlemmer av borettslaget eller boligbyggelaget.

Forkjøpsrett – Dette støter du mest på i forbindelse med kjøp av andeler i borettslag. Det betyr at det er medlemmene i borettslaget som først har rett til å kjøpe leiligheter som legges ut for salg i borettslaget. Den som har lengst medlemstid kan tre inn i det høyeste budet, dersom dette er ønskelig. Det skal fremgå av salgsoppgaven dersom forkjøpsrett er gjeldende og hvordan denne reguleres. Ta kontakt med megler for hjelp i slike tilfeller.

Selveier – Her har du full råderett over den eiedommen du kjøper. Skjøte overfører eiendomsretten fra selgeren til deg. Dersom du kjøper en eierseksjon, blir du del av et sameie. Du bør sette deg inn i regnskap, protokoller, vedtekter og regler for sameiet.

Festet tomt – Grunneier leier ut tomten. Som regel er slike forhold regulert i en festeavtale og man betaler festeavgift eller leie for tomten 1 gang i året. Vær nøye med å lese reglene rundt det aktuelle festeforholdet, slik at du vet hvor lenge avtalen løper og eventuellt andre reguleringer.

Reklamasjon – Dersom du oppdager alvorlig feil og mangler ved kjøp av bolig, må du henvende deg til selger eller motpartens eierskifteforsikringsselskap så fort du har oppdaget feilen. Denne henvendelsen må være skriftlig, og dersom du venter for lenge etter at du oppdaget feilen, kan du miste retten til erstatning. Det er derfor viktig å handle raskt dersom du skulle komme ut for dette.

Boligkjøperforsikring – Dersom du skulle få behov for å klage eller reklamere på et boligkjøp, vil denne forsikringen gi deg advokathjelp. Denne forsikringen må du skaffe deg før du signerer kjøpskontrakten, og den gjelder i 5 år.

Eierskifteforsikring – Avhendingsloven sier at du kan bli holdt ansvarlig for feil og mangler ved salg av eiendom i inntil 5 år etter overtakelse. Eierskifteforsikring er en ansvarsforsikring som sikrer deg mot eventuelle fremtidige økonomiske krav du måtte få ovenfor kjøper.

Reguleringsplaner – Kommunens reguleringsplaner bør du sette deg inn i før du kjøper. Denne sier noe om hvilket formål eiendommen og området rundt er regulert til. Det vil si tillatt byggehøyde, utnyttelsesgrad og øvrig bebyggelse.

Skjermbilde 2016-08-18 kl. 13.53.00

More in Eiendom