Eiendom

Prisvekst i April: vil dette ingen ende ta?

Prisvekst i April: vil dette ingen ende ta?

Boligprisstatistikken viser en vekst på 0,5 % korrigert for sesongvariasjon i April. Ser vi bort i fra dette har boligprisene steget med 1,3 % fra Mars til April. Pristveksten fortsetter, og i løpet av de siste 12 mnd har det i gjennomsnitt blitt 7,9 % dyrere å kjøpe bolig.

Antall boligsalg har i April måned økt med 14,4 % fra samme periode i fjor, til 8 146 omsatte boliger. Hittil i år har vi med god margin satt ny rekord i antall solgte boliger.

Ved utgangen av April var det 13.973 boliger til salgs på Finn.no. Dette er 5,2 % lavere enn i fjor, men forsatt vesentlig over antall boliger til salgs fra 2011-2013.

Det er flere boliger i markedet nå enn tidligere i 2015, men det bærer ikke preg av noe enormt «vårslipp» sammenlignet med foregående år. Det kan se ut som at markedet har blitt mer balansert, men dette kan endre seg raskt.

«Jeg vil heller kategorisere markedet fremover som uforutsigbart. Mye av grunnen til dette er Norges Banks rapport som kom denne uken.»

Deres analyse av de nye boliglånskravene utarbeidet av Finanstilsynet, viser at hver tredje låntager ville hatt for mye lån i dag. Kort oppsummert skal husholdningen tåle en renteøkning på seks prosentpoeng, min 15 % EK innskudd og avdragsplikt innføres på alle lån med belåningsgrad over 65 %. Ikke overraskende vil disse begrensningene resultere i en tilnærmet halvering av gjeldsveksten.

Mange boligkjøpere med finansieringsbevis i hånden kaster seg nå på karusellen, og vil gjerne handle etter dagens retningslinjer. Allerede her ser jeg en ikke-prisdempende effekt.. Dog er jeg enig i at sterk prisvekst i kombinasjon med den høye gjeldsgraden ikke er en god sammensetning, men uansett hvordan vi vrir og vender på det har den ustabile boligforsyningen mye av skylden for dagens situasjon.

I morgen offentliggjør Norges Bank resultatet av dagens rentemøte. I Mars ga sentralbanksjef Øystein Olsen beskjed om at det var 50 % sannsynelighet for at de ville sette ned styringsrenten ved neste møte. Med disse estimatene er det full forvirring i bransjen. Rentebanen i mars utgjorde en 100 % sannsynelighet for rentekutt i løpet av tre måneder, dersom utviklingen gikk som ventet. Resultatet ble likevel at Sentralbanken ikke gjorde som forventet. Erica Blomgrem, sjefstrateg i SEB innledet gårsdagens rapport fra meglerhuset slik «Å forutsi det uforutsigbare…»

Uansett utfall er mitt tips som følger: de rekordlave rentene må ikke bli grobunn for en ny oppfatning av «normalen». Lave oljepriser, økende arbeidsledighet og lavere lønnsvekst, er noe vi ikke kjenner godt igjen historisk. Ikke hiv deg på en ny jappetid – benytt heller anledningen til å ruste deg for en oppgang på sikt.

Følg meg på Twitter @nkormilitzine og Instagram @ninakormilitzine

Click to add a comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

More in Eiendom