Eiendom

Norges fremtidsutsikter fra Aon Hewitt London

Norges fremtidsutsikter fra Aon Hewitt London

«Asset allocation specialist» Koray Yesildag fra Aon Hewitt London, holdt et innlegg på Aon risk symposium om hvordan utenlandske analytikere så på Norge og utfordringene som vi kanskje møter de neste årene. Noen av punktene var forutsigbare, men han pekte også på noen interessante sammenhenger som jeg skal ta for meg i dette innlegget.

Yesildag var klar på vekstraten til USA, EU og Norge. Han mente veksten i USA ville bremse marginalt opp etter at FED hever renten senere i år, mens EU ville se et uptick som følge av ECB sitt stimuliprogram. Norge derimot, ville slite med nedgang i oljesektoren, og der var han pessimist.

Når det var sagt, pekte han på den enorme suksesshistorien Norge har vært siden vi fant olje tidlig på 70 tallet. Da var BNP per innbygger på linke med Hellas, mens den i dag er på topp blant sammenlignbare land. Vi ligger i dag 20% over USA i inntjening per innbygger.

Det var naturligvis boligmarkedet som fikk mest oppmerksomhet, og her mente han at vi kunne forberedt oss bedre på et tidligere tidspunkt. Husholdningenes gjeld har steget fra 200% av disponibel inntekt, til 320% de siste tyve årene. Vi ligger i verdenstoppen på gjeldsbelastning.

Han sammenlignet boligmarkedet i Canada med vår situasjon, fordi de også har en økonomi preget av råvarekonjukterer. Der har boligmarkedet steget 5% siden 2010, mens prisene i Norge er opp 30% i samme periode.

Vi kunne ligget foran kurven på et tidligere tidspunkt, ved å trappe ned skattefordelen og gjort det enklere å bygge boliger. Nå har vi låst oss i et hjørne med høy belåning, lite bygging og skyhøye priser.

Det var to hovedproblemer han mente vi måtte addressere de nærmeste årene. Den fallende oljeproduksjonen, som har gått fra 3 millioner fat i år 2000 til 1.9 millioner i år, og produktivitet blant arbeidstyrken.

Vi får mindre ut av hver time lagt ned i arbeidet enn nabolandene, og når vi i tillegg arbeider minst, byr det på utfordringer. Ser vi på arbeidstimer per år, ligger USA på 1800 timer, UK på 1690 timer, Frankrike på 1500 timer og Norge på 1400 timer i året. Vi ferierer bort vår produktivitet.

Han var heller ikke optimist med tanke på lavere krone. Det skal i teorien bety økt konkurransekraft for eksportindustrien, men hva er det egentlig Norge eksporterer utenom olje og fisk?

Click to add a comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Eiendom

More in Eiendom