Eiendom

Boligprisene steg i Februar, men snur det til påske?

Boligprisene steg i Februar, men snur det til påske?

Ikke korrigert for sesongvariasjoner, stiger boligprisene med 1,1 % fra Januar til Februar. I Oslo steg prisene 1.7%. Prisveksten fortsetter, og i løpet av de siste 12 mnd har det i gjennomsnitt blitt 8,7 % prosent dyrere å kjøpe bolig. Det har aldri blitt solgt flere boliger i Februar måned.

Med en økning på 13,7 % fra samme periode i fjor, har denne sterke Februar måneden generert 6 687 boligsalg. Det er historisk rekord. Fortsatt finnes det regionale forskjeller, men det har jevnt over vært solid vekst i boligprisene.

Alle meglerhus i storbyene viser flere solgte boliger og dette til en høyere pris enn samme periode i fjor. Når jeg spør de om dette kan fortsette svarer de bekreftende. Det er fortsatt svært lav tilbudsside, som igjen gir stort oppmøte på visning og dertil høyt pressede priser.

I går fikk jeg en epost fra en leser som lurte på om jeg kunne forklare hvorfor prisene er så høye I Oslo om dagen.

Her er et utdrag fra mitt svar:

“ Jeg skal gå litt tilbake I tid, for det er også mye psykologi i boligmarkedet. Det er mange faktorer som spiller inn, jeg velger å vektlegge de jeg anser som mest relevant: Siste kvartal 2014 ble det solgt historisk mange boliger i Oslo. Det var god balanse I etterspørselskurven og prisene dertil riktige. Både privatpersoner og investorer handlet, det ble spekulert i om prisene skulle videre opp grunnet rentenedgang – og da vil man naturlig “skynde” seg å kjøpe før ytterligere prisoppgang. Du kan si det slik at Oslo til en viss grad ble “tømt” for boliger til salgs. Det å bygge nye boliger er en tidkrevende prosess, og vi ligger langt etter på tilbudssiden her. Rentekuttet fungerte som bensin på bålet. “

Hvordan blir utvilkingen i markedet fremover? Det er ikke unormalt at Januar er en sterk måned, her har veksten ligget på 3-4% de siste fem årene. Prisene vil, i samsvar med lav rente og god utlånsvilje hos bankene, gi en ytterligere økning også i Mars måned.

Historisk har påsken bidratt til et skifte, etterfulgt av “vårslippet” med økt tilbudsside og dertil utflating i boligprisene mot sommeren.

 Ser vi mot Australia har sentralbanken valgt å holde styringsrenten uendret på 2,25% (markedsforventningen var 2%), dette for ikke å fyre opp et allerede hett boligmarked. Her til lands er vi vel også enige i at ingen er tjent med denne voldsomme veksten på sikt, og med utsiker til ytterligere rentekutt gjelder det å vise moderasjon. Husholdningsgjelden øker i raskere takt enn inntekten, og belåningsgraden dertil økende. Kommer det en renteoppgang eller et fall I boligprisene på sikt, vil mange være heldige dersom de I det hele tatt eier sin egen dørklinke.. 

Finanstilsynsdirektør Morten Baltzersen ville øke bankenes kapitaldekning for å ruste dem mot utlånstap, men ble ikke hørt:“- Økte boligpriser kan gi grunnlag for økte lån, samtidig som økt opplåning gir grunnlag for å by opp boligprisene ytterligere i en selvforsterkende spiral”, sier han. Norges Bank derimot rådet Siv Jensen til å beholde den motsykliske kapitalbufferen på 1%, slik ble det også.

Dersom du holder hodet kaldt i denne prosessen, har du også mange muligheter. Jeg har lenge etterlyst forbrukerøkonomi i grunnskolen. Kommer dette inn med morsmelken vil flere velge klokt I tider som dette. Rentekutt bidrar også til lavere avdrag – kan du betjene høyere men har ikke behov for opplåning? Betal ned mer på gjelden din!

View Comments (2)

2 Comments

  1. Nicolay

    4. mars 2015 at 21:31

    Veldig bra skrevet!

  2. Pingback: Medieklipp: Ukens viktigste nyheter eiendomsmarkedet – Neste Helg

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Eiendom

More in Eiendom